PCS Měření

Zde jsou k dispozici základní informace o dodavatelích našich zařízení. Věříme pouze kvalitním technologiím a troufáme si tvrdit, že díky mnoholetým zkušenostem jsme schopni je rozpoznat.

Firma imc Test & Measurement GmbH představuje absolutní světovou špičku v oblasti výroby techniky, určené pro měření fyzikálních veličin, jakou jsou např. teplota, tlak, síla, moment, elektrické napětí a proud, vibrace, hluk a mnohé další.

Tato firma má v posledních letech výsadní postavení především v oblasti dopravní techniky, kde k významným zákazníkům patří většina světových výrobců osobních automobilů, nákladních a užitkových automobilů, kolejových vozidel a letecké techniky.

Hlavními přednostmi této techniky jsou její mobilita a schopnost pracovat i ve velmi ztížených klimatických podmínkách a hlavně pak schopnost zaznamenávat měřené veličiny jak z analogových snímačů, tak i z průmyslových sběrnic, které jsou v dopravní technice hojně využívány ( např. CAN-Bus).

Používáte zastaralý prohlížeč
Internet Explorer

Webové stránky nemusí fungovat správně!

Stáhněte si prosím aktuální prohlížeč
Microsoft Edge nebo Google Chrome